Menu
Đường đi Hình ảnh Thanh toán Hỏi đáp Liên hệ Hotline

© HanhTrunQue.com

Trùn quế Sóc Trăng: cảm ơn em Thảo mua 20kg giống


Em Thảo, Vĩnh Châu, Sóc Trăng đã liên hệ mua trùn quế giống cách đây khoảng 1 tuần. Tuy nhiên, dịch covid nên tình hình hàng hóa có chút chậm trễ.

Trùn Quế Sóc Trăng sau khi đã chuẩn bị được hàng hóa, thì đã gọi điện cho em Thảo để hẹn giao hàng

Hôm nay (10/10/21) xe Bình An đã nhận 20kg trùn quế sinh khối và giao về Vĩnh Châu cho em Thảo

Cảm ơn em! chúc em nuôi tốt!

Bài liên quan:

Không có nhận xét nào